Ano ang dahilan ng pagdating ng mga amerikano sa pilipinas


26-Jan-2020 05:23

ano ang dahilan ng pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-25

Redtube online chat

Sa harap ng patuloy na panghihimasok ng Estados Unidos sa ating bansa, mahalagang sariwain ang mga tunay na pangyayari sa Digmaang Pilipino-Amerikano at basagin ang ilusyon ng pagkakaibigan ng dalawang bansa.

Matagal nang pinagtakpan ng mga Amerikano ang malagim na kasaysayan ng Digmaang Pilipino-Amerikano, at kakambal nito ang magiting na paglaban ng mga makabayang Pilipino.

Sa halip ay pinapalaganap ang larawan ng mga Amerikano bilang tagapagligtas at nagbigay ng demokrasya at kalayaan sa mga Pilipino.

Kahit pa man sa panahon ng direktang kolonyal na paghahari ng US ay pinapalaganap na ang kasinungalingang ito.

Home Page (Combination H): Accessibility key for redirecting to homepage.

Main Content (Combination R): Shortcut for viewing the content section of the current page. Contact (Combination C): Shortcut for contact page or form inquiries.

Mga 1st Generals ni Aguinaldo: - Artinio Ricardo (umayaw maging loyal sa mga Amerikano)- Jose Paua (sumaksak kay Bonifacio) Sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano sa tulay ng San Juan/Sta.

Mesa kung saan binaril ni Private William Greyson ang…

Ginugunita ngayon taon ang ika-116 anibersaryo ng pagsiklab ng Digmaang Pilipino-Amerikano, isang marahas na gerang agresyon ng Estados Unidos upang sakupin ang Pilipinas.

Ang Digmaang Pilipino-Amerikano ang simula ng isang-siglong paghahari ng kapangyarihang US sa ating bansa.Here he demonstrates to all that he is a talented actor.… continue reading »


Read more

In a time where the main character is still unsure as to who she really is or where she belongs, all she has to do is ask herself!… continue reading »


Read more

Watching cams is completely free with no registration required.… continue reading »


Read more

MSM has also been found to suppress the production of other inflammatory chemicals in the body.… continue reading »


Read more

Christian dating services are everywhere, and they all claim to be the “premier Christian dating site.” If you’re a single Christian looking for a date, then you’ve found the right place!… continue reading »


Read more

This is particularly relevant for students who can use this wealth of information for their school projects and also learn new things about the subjects they are interested in.… continue reading »


Read more